Klepec 2016 CZ Eurocup aircombat

Propozice soutěží pro účastníky:
Místo: Modelářské letiště Czech Heaven Budkovice u Ivančic, Česká Republika
Ubytování: je přímo na letišti v dvoulůžkových pokojích nebo 3 lůžkových bungalovech, vlastní stany a karavany.
Ceny viz ceník ubytování: http://www.czechheaven.cz/ubytovani/
Rezervaci ubytování je třeba dohodnout se správcem letiště předem, stany a karavany až na místě.
Ubytování má na starost: Jakub Dašovský,+420 733 555 880, rezervace@czechheaven.cz
Na letišti k dispozici kompletní sociální zařízení, toalety, Wi-Fi, restaurace točené pivo, teplá jídla, nealko, espresso, zmrzlina.
Soukromý bazén určený pro děti a ubytované dle dohody a počasí.
Nabíjení: Přípojky 230V přímo na ploše.
Organizátor soutěží: Patrik Svída, +420 602 791 285  patrik@svida.cz

Pátek 15. 7. 2016 trénink, pilot párty
Letiště je celý den k dispozici pro tréninkové lety účastníků. Večerní pilot párty pod širým nebem přímo v restauraci na letišti.

Sobota 16. 7. 2016 ACES Eurocup ČR
Startovné: 250Kč/10EUR – oběd v ceně.
Soutěž se létá dle platných pravidel ACES. Start prvního kola v 10.00 hodin. Soutěž vypsána na 4 základní kola + finále.
Závěr soutěže do 16.00. Poháry pro první 3 piloty, diplomy pro všechny. Body se započítávají do evropského poháru ACES Eurocup.
V 16.00 hodin start soutěže dvouplošníků WWI dle platných pravidel ACES WWI budou se létat dvě kola a finále.
Více info o pravidlech:  http://www.aircombat.cz/?page_id=30

Neděle 17. 7. 2016 EPA ČR
Startovné: 250Kč/10EUR – oběd v ceně.
Soutěž se létá dle platných pravidel EPA. Start prvního kola v 10.00 hodin. Soutěž vypsána na 3 základní kola + finále.
Závěr soutěže cca 16.00. Poháry pro první 3 piloty, diplomy pro všechny.
Více info o pravidlech: http://www.epacombat.cz/

ENGLISH
Tournament competitions for the participants:
Place:  Czech Heaven Budkovice near Ivančice, Czech Republic
Accommodation is at the airport in double rooms or 3 bed bungalows, own tents and caravans.
Price see price list: http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=cs&tl=en&u=http://www.czechheaven.cz
Reservation of accommodation is to be agreed with the airport manager in advance, tents and caravans on site.
Accommodation: Jakub Dašovský,+420 733 555 880, rezervace@czechheaven.cz
At the airport a complete bathrooms, toilets, Wi-Fi, a restaurant with beer, hot meals, soft drinks, espresso, ice cream.
Private pool for children and housed according to the agreement and the weather.
Charge: AC/DC 230V directly at the airfield
Organization: Patrik Svída, +420 602791285  patrik@svida.cz

Friday 15th July 2016 training, the pilot party
The airport is a full day available for training flights of the participants. Evening pilot open-air party in the restaurant at the airport.

Saturday 16th July ACES 2016 Eurocup CZ
Entry fee: 250Kč/10EUR – lunch included.
Competition with flies under the applicable rules of ACES. Start the first round in 10.00. Competition announced on 4 rounds + finale.
Conclusion competition around 16.00. Cups for the first 3 pilots, diplomas for all. Points are counted in the European Cup ACES Eurocup.
At 16.00 hours will be started WWI biplanes competition acording to the applicable rules of WWI ACES. We will fly two rounds and finale.
More info about rules:  http://www.aircombat.cz/?page_id=30

Sunday 17th July EPA 2016 CZ
Entry fee: 250Kč/10EUR – lunch included.
Competition with flies according to current EPA rules. Start the first round in 10.00. Competition announced for 3 rounds + finale.
Conclusion competition around 16.00. Cups for the first three pilots, diplomas for all.
At 16.00 hours will be started EPA WWI biplanes competition acording to the applicable rules of EPA ACES. We will fly two rounds and finale.
More info about rules: http://www.epacombat.cz/

About the author /


Patas

Horrido squadron

3 komentáře

 1. Petr
  Petr

  Patriku, díky za perfektní soutěž. Byl to správný brnácký klepec. Bavil jsem se, občas mi bylo doslova horko, a to přesto, že byla venku docela kosa. Měl jsi to krásně připravený, zdatní pomocnící fingovali na jedničku a malá Johanka nám dělala antistresovou službu. Zmáknout takhle v pohodě 34 soutěžících a odlétat obě kategorie je ukázka organizačního talentu.

  Petr

 2. Patas
  Patas

  V sobotu budou u dvouplochy tak nezapomenout vzít sebou !

 3. eli
  eli

  cau dorazim v patek co nejdriv to pujde

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archiv