Klepec 2017 Eurocup ČR

Propozice soutěží pro účastníky:
Místo: Modelářské letiště Czech Heaven Budkovice u Ivančic, Česká Republika
Ubytování: je přímo na letišti v dvoulůžkových pokojích nebo 3 lůžkových bungalovech, vlastní stany a karavany.
Ceny viz ceník ubytování: http://www.czechheaven.cz/ubytovani/
Rezervaci ubytování je třeba dohodnout se správcem letiště předem, stany a karavany až na místě.
Ubytování má na starost: Jakub Dašovský,+420 733 555 880, rezervace@czechheaven.cz
Na letišti k dispozici kompletní sociální zařízení, toalety, Wi-Fi, restaurace točené pivo, teplá jídla, nealko, espresso, zmrzlina.
Soukromý bazén určený pro děti a ubytované dle dohody a počasí.
Nabíjení: Přípojky 230V přímo na ploše.
Organizátor soutěží: Patrik Svída, +420 602 791 285 patrik@svida.cz

Pátek 14. 7. 2017 trénink, pilot párty
Letiště je celý den k dispozici pro tréninkové lety účastníků. Večerní pilot párty pod širým nebem přímo v restauraci na letišti.

Sobota 15. 7. 2017 ACES Eurocup ČR
Startovné: 250Kč/10EUR – oběd v ceně.
Soutěž se létá dle platných pravidel ACES. Start prvního kola v 10.00 hodin. Soutěž vypsána na 4 základní kola + finále.
Závěr soutěže do 16.00. Poháry pro první 3 piloty, diplomy pro všechny. Body se započítávají do evropského poháru ACES Eurocup.
V 16.00 hodin start soutěže dvouplošníků WWI dle platných pravidel ACES WWI budou se létat dvě kola a finále.
Více info o pravidlech: http://www.aircombat.cz/?page_id=30

Neděle 16. 7. 2017 EPA ČR
Startovné: 250Kč/10EUR – oběd v ceně.
Soutěž se létá dle platných pravidel EPA. Start prvního kola v 10.00 hodin. Soutěž vypsána na 3 základní kola + finále.
Závěr soutěže cca 16.00. Poháry pro první 3 piloty, diplomy pro všechny.
Více info o pravidlech: http://www.epacombat.cz/

ENGLISH
Tournament competitions for the participants:
Place: Czech Heaven Budkovice near Ivančice, Czech Republic
Accommodation is at the airport in double rooms or 3 bed bungalows, own tents and caravans.
Price see price list: http://www.google.com/translate?hl=en&ie=UTF8&sl=cs&tl=en&u=http://www.czechheaven.cz
Reservation of accommodation is to be agreed with the airport manager in advance, tents and caravans on site.
Accommodation: Jakub Dašovský,+420 733 555 880, rezervace@czechheaven.cz
At the airport a complete bathrooms, toilets, Wi-Fi, a restaurant with beer, hot meals, soft drinks, espresso, ice cream.
Private pool for children and housed according to the agreement and the weather.
Charge: AC/DC 230V directly at the airfield
Organization: Patrik Svída, +420 602791285 patrik@svida.cz

Friday 14th July 2017 training, the pilot party
The airport is a full day available for training flights of the participants. Evening pilot open-air party in the restaurant at the airport.

Saturday 15th July ACES 2017 Eurocup CZ
Entry fee: 250Kč/10EUR – lunch included.
Competition with flies under the applicable rules of ACES. Start the first round in 10.00. Competition announced on 4 rounds + finale.
Conclusion competition around 16.00. Cups for the first 3 pilots, diplomas for all. Points are counted in the European Cup ACES Eurocup.
At 16.00 hours will be started WWI biplanes competition acording to the applicable rules of WWI ACES. We will fly two rounds and finale.
More info about rules: http://www.aircombat.cz/?page_id=30

Sunday 16th July EPA 2017 CZ
Entry fee: 250Kč/10EUR – lunch included.
Competition with flies according to current EPA rules. Start the first round in 10.00. Competition announced for 3 rounds + finale.
Conclusion competition around 16.00. Cups for the first three pilots, diplomas for all.
At 16.00 hours will be started EPA WWI biplanes competition acording to the applicable rules of EPA ACES. We will fly two rounds and finale.
More info about rules: http://www.epacombat.cz/

About the author /


Patas

Horrido squadron

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Archiv