EASG 2023

Překlad propozic od pořadatele:

PRAVIDLA

Všichni účastníci EASG 2023 se musí řídit posledními mezinárodními pravidly (2016). Pravidla jsou dostupná zde.

Prosím, respektujte místní pravidla a bezpečnostní opatření. EASG 2023 bude probíhat na letišti kde probíhá běžný letecký a UL provoz. Pro EASG budeme mít vyhrazené dny a hodiny pro létání. Prosíme o jejich respektování !

Pořadatel poskytne stopky, váhy, otáčkoměry a další zařízení a pomůcky k měření modelů. Každý pilot musí před začátkem soutěže doložit shodu modelu s pravidly

Snažte se o maketové zbarvení a vzhled vašich modelů. Používejte pouze povolené motory, vrtule a další vybavení. Buďte dobrým příkladem a hrajte fair. Bezpečnost je na prvním místě.

DŮLEŽITÉ !!! – požadavky na soutěžící

UAS

Každý účastník musí být držitelem platného osvědčení o absolvování zkoušky EASA (open kategorie A/A3 – nařízení EU 2019/947 a 2019/945)

Děti jsou na EASG 2023 vítány. Upozorňujeme, že děti do 16ti let mohou létat pouze pod dohledem dospělé osoby. Děti do 16ti let v doprovodu dospělého soutěžícího budou mít možnost registrace za snížený poplatek

Pojištění

Každý účastník musí doložit platné pojištění pro škody způsobené RC modelem s minimálním plněním 100 000 EUR (pro ty, co pojištění nemají, doporučujeme členství v MFSD club v Německu. Součástí členství za 44 EUR/rok je pojištění s plněním ve výši 3 000 000 EUR

Registrací na EASG 2023 účastník souhlasí a přijímá tyto podmínky:

  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizátorů
  • výsledky budou zveřejněny v Core
  • foto/video materiál bude veřejně dostupný
  • účast na EASG 2023 je na vlastní riziko. Účastník je plně zodpovědný za všechny způsobené škody a zranění
  • prohlašuji že mám pro EASG 2023 platné pojištění a UAS licenci
  • registrační poplatek je nevratný
  • provoz pouze na frekvenci 2,4 GHz
  • moje RC souprava splňuje požadavky EU
  • Mé modely odpovídají pravidlům ACES
  • Jsem seznámen s aktuálními soutěžními pravidly ACES a budu je respektovat

 

Bezpečnost je na prvním místě !!!

 

 

Comments are closed.